Website-Kopfzeile

Trochu-Bericht 20.6.1977

Rechtsstatus

Dateien

Trochu-Bericht_1977_Erste Seite.jpg

Quellenangabe

„Trochu-Bericht 20.6.1977,” Französische Alliierte in Berlin – 60 Jahre Centre Français de Berlin (CFB). Les Alliiés Français à Berlin – 60 ans Centre Français de Berlin (CFB), zuletzt aufgerufen am 23. September 2023, https://ausstellungen.deutsche-digitale-bibliothek.de/centre-francais-de-berlin/items/show/39.